e-Fatura

e-Arşiv

  • Sisteme kayıtlı mükellefler arasında düzenlenir.
  • Fatura gönderme ve alma şeklinde iki yönlü bir uygulamalıdır.
  • Faturanın gönderim sırasında UBL-TR formatına dönüştürülmesi zorunludur.
  • GİB’e bir e-Fatura raporu gönderilmez.
  • e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere düzenlenir.
  • Faturayı sadece göndermeyi içerir, uygulamaya gelen e-Arşiv faturası
  • söz konusu değildir.
  • Tek yönlü bir uygulamadır.
  • Serbest format veya UBL-TR formatında düzenlenebilir.
  • GİB’e günlük olarak e-Arşiv Raporu gönderimi zorunludur.
E-fatura Yükümlülükleri : *
“Elektronik fatura uygulamasina kayitli mükelleflerin birbirlerine sattiklari mallar ve ifa ettikleri hizmetler için elektronik fatura göndermeleri ve almalari zorunludur. Elektronik fatura uygulamasina kayitli olan mükellefler kayitli olmayan mükelleflere yaptiklari mal teslimi ve hizmet ifasi için genel hükümler çerçevesinde kagit fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.” * "Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarina düzenlenen faturalari, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiginde ibraz etmekle yükümlüdürler.” * “Mükellefler, düzenledikleri ve aldiklari e-Faturalari, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayi da içerecek sekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiginde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasitasiyla ibraz edeceklerdir.”
E- Arsiv Yükümlülükleri **
 "509 sira numarali VUK Genel Tebligi ile getirilen e-Fatura Uygulamasina kayitli olmayan vergi mükelleflerine e-Arsiv Uygulamasi kapsaminda fatura olusturmaya, kâgit ortaminda göndermeye ve olusturulan faturalarin ikinci nüshasini elektronik ortamda muhafaza ve istendiginde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arsiv Uygulamasi kapsaminda olusturduklari faturalari alicisinin talebi dogrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayimlanan e-fatura format ve standardini kullanmak ve de söz konusu faturanin basilabilir görüntüsünü de eklemek sartiyla, müsterilerine elektronik ortamda da iletebilirler.” ** “Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arsiv Uygulamasi kapsaminda fatura olusturmaya, müsterilerinin talebi dogrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâgit ortaminda göndermeye, olusturulan faturalarin ikinci nüshasini elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiginde ibraz etmeye zorunludurlar. ” *509 Sira No'lu VUK Genel Tebligin den alinmistir **509 Sira No'lu VUK Genel Tebligin den alinmistir.

Bildiğiniz gibi, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle, e-fatura kullanım zorunluluğu kapsamına girmeseniz bile, bir gün içerisinde vergi mükellefi bir firmaya kestiğiniz faturaların toplam tutarı 5.000 TL’yi aşıyorsa, bu fatura veya faturaları e-arşiv fatura olarak GİB e-Arşiv Portal üzerinden kesmek zorundasınız.

Ancak GİB e-Arşiv Portal’ında;
Kestiğiniz e-arşiv faturaları 6 aydan uzun süre saklamak,
Düzenlediğiniz e-arşiv faturaları iptal etmek,
Her tarayıcıdan ve mobil uygulamadan fatura düzenlemek,
Ayda 500’den fazla işlem yapmak
ve e-Arşiv faturalarınızı müşterilerinize direkt iletmek mümkün değil.
Yeni yılda sizi limitleyen çözümlere mahkum olmamak, e-fatura ile dilediğiniz yerden hem ekonomik hem de pratik bir şekilde faturalamaya başlamak için geç kalmadınız!